ועדות האגודה האורתודונטית ל2020-2021

יו"ר הוועד: ד"ר עודד יצחקי
מזכיר הוועד: ד"ר יואב שפינקו
גזבר הוועד: ד"ר יוסי גפני
יו"ר יוצא: ד"ר שי גורן

ועדת ביקורת

יו"ר יוצא: ד"ר ערן גלייכר
יו"ר הועדה: ד"ר שמוליק עיני
חבר הועדה: ד"ר יוסי עבד
חבר הועדה: ד"ר רפי רומנו

ועדת חברים תקנון ואתיקה

יו"ר הועדה: ד"ר אלישע רייכנברג
חבר הועדה: ד"ר אייל כצהנדלר
חבר הועדה: ד"ר אלון כץ
יו"ר יוצא: ד"ר נפתלי ברזניאק

ועדת אינטרנט

יו"ר הועדה: ד"ר אור אופק
חברת הועדה: ד"ר טליה דיין
חבר הועדה: ד"ר חן ישראלי
יו"ר יוצא: ד"ר יואב שפינקו