ועדות

ועדות האגודה האורתודונטית ל 2021-2022

יו"ר הוועד: ד"ר יואב שפינקו
מזכיר הוועד: ד"ר יוסי גפני
גזבר הוועד: ד"ר יואב מזור
יו"ר יוצא: ד"ר עודד יצחקי

ועדת ביקורת

יו"ר יוצא: ד"ר שמוליק עיני
יו"ר הועדה: ד"ר יוסי עבד
חבר הועדה: ד"ר אייל כצהנדלר
חברת הועדה: ד"ר נועה סדן

ועדת חברים תקנון ואתיקה

יו"ר הועדה: ד"ר אדם רנרט
חבר הועדה: ד"ר ערן גלייכר
חבר הועדה: ד"ר עומר פלייסיג
חבר הועדה: ד"ר רומנו רפי
יו"ר יוצא: ד"ר אלישע רייכנברג

ועדת אינטרנט

יו"ר הועדה: ד"ר מריוס קובל
חברת הועדה: ד"ר טליה דיין
חבר הועדה: ד"ר אור אופק
יו"ר יוצא: ד"ר אור אופק

בודק...