חברות באגודה

המבקש להתקבל כחבר באגודה ימלא טופס בקשה מתאים שניתן לקבלו במשרדי האגודה או ניתן להורידו מהאתר של האגודה האורתודונטית. הטופס יוגש לועדת תקנון, חברות ואתיקה של האגודה. אל הבקשה לחברות יש לצרף:

3.1 תצלום רישיון רופא השיניים של המבקש.

3.2 תצלום תעודת מומחה ליישור שיניים ממשרד הבריאות בישראל, או אישור משרד הבריאות המקנה זכאות למומחיות ביישור שיניים בישראל.

3.3 אישור או תעודה ממוסד אקדמי מוכר להתמחות ביישור שיניים בישראל, או מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה המדעית של הר"ש להתמחות ביישור שיניים בחו"ל, שהמבקש הינו בוגר קורס ליישור שיניים באותו מוסד. לבקשה לחברות כמתמחה או כמתמחה בינלאומי יש לצרף מכתב של מנהל המחלקה בקורס להתמחות בישראל או בחו"ל על היות המבקש מתמחה, תוך ציון תאריך תחילת ההתמחות.

3.4 על כל מועמד לחברות באגודה חלה החובה לצרף לבקשתו אישור עדכני על חברותו בהר"ש.

על כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לחברות באגודה האורתודונטית להיות אמיתיים ונכונים. חתימה על טופס הבקשה לחברות דינה כהתחייבות למלא את התקנון והחלטות האגודה ומוסדותיה.

בודק...