המחלקה לאורתודונטיה, הדסה ירושלים

מנהלת המחלקה: פרופ' סטלה צ'אושו
מנהלת תוכנית ההתמחות הבין-לאומית: ד"ר מירי הישראלי שליש
טלפון 02-6414833 או 02-6776169

אתר המחלקה בירושלים:
http://dental.huji.ac.il/newEsite/departments/ortho/orthoindex.html

http://www.hadassah-med.com/medical-care/dentistry/orthodontics/international-postgraduate-orthodontic-program-ipop.aspx

רשימת הרופאים לפי סדר הא'-ב':
(מעודכן למאי 2017)
ד"ר אופק אור

ד"ר אינס גולברט

ד"ר אלון וקסלר

ד"ר כרמלה אנגל
ד"ר יוכבד בן-בסט
פרופ' אדריאן בקר
פרופ' אילנה ברין
ד"ר עמנואל גיליס
ד"ר מירי הישראלי-שליש
ד"ר גלעד הר ציון
ד"ר דורון הררי
ד"ר עתליה וסרשטיין

פרופ' ירוחם זילברמן
ד"ר מיכאל יצחקי
ד"ר עודד יצחקי
ד"ר חן ישראלי

ד"ר אריקה כהן

ד"ר אלון כץ

ד"ר איל כצהנדלר

ד"ר אבי לייבוביץ
ד"ר יואב מזור

ד"ר צבי מוסטר
ד"ר יוסי עבד
ד"ר מנחם פרידמן
פרופ' סטלה צ'אושו
ד"ר בועז צור
פרופ' אדית קיי
ד"ר דפנה שעשוע

תולדות המחלקה לאורתודונטיה, הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה , מיסודה של אחוות אלפא אומגה

מאת: פרופ' ירוחם זילברמן, מנהל המחלקה לשעבר
(מעודכן למרץ 2017)
בית הספר לרפואת שיניים בירושלים הוקם בשנת 1953 על ידי ההסתדרות המדיצינית הדסה, האוניברסיטה העברית ואחוות אלפא אומגה.
הוראת מקצוע האורתודונטיה החלה בשנת 1957, עם הצטרפותה של פרופ' אדית קויומג'יסקי-קיי (אז ד"ר), בוגרת קורס ההתמחות באורתודונטיה באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, לסגל מורי ביה"ס לרפואת שיניים.
בראשית דרכה השתייכה פרופ' קיי למחלקה לשיקום הפה. בהמשך היא הייתה פעילה להקמת המחלקה לפדודונטיה ורפואת שיניים קהילתית (שהיו מחלקה אחת).
רק בשנת 1965, שנה אחרי המעבר של ביה"ס לרפואת שיניים למשכנו הנוכחי במרכז הרפואי "הדסה" בעין-כרם, הוכרה המחלקה לאורתודונטיה כמחלקה עצמאית, ופרופ' קיי מונתה כמנהלת הראשונה של המחלקה.

בשנות החמישים רוב הטיפולים האורתודונטים, כמו גם שאר הטיפולים הדנטלים, בוצעו ע"י רופאי שיניים כלליים. באותה העת עוד לא הוכרו מומחיות ברפואת שיניים, ובכלל מספר רופאי שיניים שהתמחו בחוץ לארץ ובחרו לעסוק בתחום ספציפי ברפואת שיניים, היה קטן מאד.
מסיבה זו, בנתה פרופ' קיי, תוכנית הוראה לסטודנטים באורתודונטיה, שהייתה רחבה מאד, בשונה מתוכניות הוראה בבתי ספר לרפואת שיניים בארה"ב ובאירופה. בתוכנית הושם הדגש על הנושאים של גדילה והתפתחות של הפנים והמשנן, הגורמים האטיולוגים לליקויי סגר, קלסיפיקציה של הליקויים ושיטות טיפול מקובלות, עם דגש על אבחנה ואבחנה מבדלת ועל אותם הטיפולים המצומצמים היכולים להינתן ע"י רופא השיניים הכללי בעזרת מכשירים ניידים. ההוראה העיונית לוותה בעבודה קלינית על מתרפאים נבחרים, שהציגו ליקויי סגר לא חמורים.
בנוסף להוראה העיונית והקלינית פתחה פרופ' קיי מרפאה אורתודונטית לטיפולים בכל ליקויי הסגר, כולל טיפולים בילדים עם שסעים וטיפולים אורתודונטיים-כירורגיים.
עם הרחבת הפעילות של המחלקה, החלה למעשה גם תוכנית הוראת האורתודונטיה לרופאים צעירים, שבתחילתה הייתה "לימוד תוך כדי שרות" (training (in-service. במסגרת זו עבדו במחלקה, בשנים הראשונות, מספר רופאים, שבין הבולטים בהם נימנים: פרופ' שולמית שטייגמן, פרופ' זאב דוידוביץ, ד"ר סופיה קוסובסקה, פרופ' יהושע שפירא, ד"ר שמואל רייזפלד, ד"ר ירמיהו טילינגר, פרופ' ירוחם זילברמן, ד"ר רות משב (פרלמן), פרופ' אילנה ברין, ד"ר יוכבד בן-בסט וד"ר דורון הררי. חלק מהרופאים הנ"ל סיימו בהמשך גם קורסי התמחות באורתודונטיה באוניברסיטאות בחו"ל.
בשנת 1984 פרשה פרופ' קיי לגימלאות ובמקומה נבחרה פרופ' שולמית שטייגמן כמנהלת המחלקה.
בשנת 1977 פורסמו "תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות)", המכירות בתשע מומחיות ברפואת שיניים.
שלושת הרופאים שהיו בתוכנית "לימוד תוך כדי שרות" בשנים 1979-1982 הוכרזו כמחזור ראשון להתמחות באורתודונטיה במחלקתנו. היום, במחזור ה-13, נמצאים בהתמחות 7 מתמחים. בסך הכל, יחד עם המחזור האחרון, יסיימו את תוכנית ההתמחות במחלקתנו (עד 2012) 69 רופאי שיניים (מיעוטם מחו"ל). רוב הבוגרים עברו בהצלחה את בחינות המומחיות. חלקם תופסים היום עמדות בכירות במחלקות האורתודונטיות בשתי האוניברסיטאות, בצה"ל, בבית חולים רמב"ם ובמרכזים רפואיים נוספים.
עם הרחבת ההוראה למתמחים ועליה במספר המומחים באורתודונטיה, צימצמה המחלקה את תוכנית הוראת האורתודונטיה לסטודנטים ומטרותיה השתנו. כיום, הציבור מודע יותר לקיומה של מומחיות ברפואת שיניים ובמקרים המורכבים פונה לטיפולו של מומחה ועל כן אין עוד צורך בהרחבה יתרה של תחום האורתודונטיה בהכשרת רופא השיניים הכללי.

במשך השנים תוכנית ההתמחות באורתודונטיה הלכה והשתפרה וכיום היא עומדת בקריטריונים דומים לאלו של תוכנית ההתמחות הכלל-אירופאית באורתודונטיה, הידועה כ"תוכנית Erasmus".

מתמחי המחלקה לאורתודונטיה חייבים ללמוד גם לקראת תואר מוסמך במדעי רפואת השיניים (אלו שאין להם תואר מוסמך מקודם), כמקובל ברוב המקומות בעולם.

בשנת 1997 יצאה פרופ' שטייגמן לגימלאות ובמקומה נבחר לנהל את המחלקה פרופ' ירוחם זילברמן, שסיים את תפקידו באפריל 2003. בתקופתו נבנו 8 יחידות עבודה, ומספר הרופאים המתקבלים להתמחות גדל לשישה.

למנהלת המחלקה הרביעית נבחרה פרופ' אילנה ברין, שניהלה את המחלקה במשך 6 שנים. פרופ' ברין הצליחה להשיג תרומה משמעותית לצורך מחשוב המרפאה, ומאז לכל יחידה במרפאה ישנו מחשב צמוד וכל הרישומים לגבי הטיפול במתרפאים מבוצעים במחשב במטרה להפוך את המרפאה ל"מרפאה ללא-נייר" (paperless). פרופ' ברין גם הרחיבה את מספר היחידות הדנטליות במחלקה.

מנהלת המחלקה החמישית היא פרופ' סטלה צ'אושו, שהחלה את תפקידה במרץ 2010.

בין סיום תפקידה של פרופ' ברין ותחילת תפקידה של פרופ' צ'אושו ניהלה את המחלקה ד"ר יוכבד בן בסט בתור מ"מ מנהלת המחלקה, במשך 8 חודשים.
עם כניסתה לתפקיד החלה פרופ' צ'אושו במרץ רב לעבוד על הרחבת ההתמחות במחלקה גם למתמחים מחו"ל. מחזור ראשון של תוכנית ההתמחות הבינלאומית הסתיים בהצלחה רבה וכלל מתמחים מיוון, בולגריה, ופולין. המחזור השני כולל מתמחים מאוסטרליה ותאילנד. חחזור נוסף יוצא לדרך ב-2017 ויכלול מתמחים מיוון ומכסיקו. המחלקה התרחבה, מספר המתמחים עלה ל-10 ומספר יחידות העבודה עלה ל-14.

המחלקה הרחיבה שרותים קליניים ייחודיים, ובעיקר טיפול אורתודונטי במטופלים עם שיניים כלואות, טיפול אורתודונטי לילדים עם מומים מולדים, שסעים, תסמונות שונות ו-hemifacial microsomia, טיפול אורתודונטי מוקדם לילדים, טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים וטיפולים משולבים עם המחלקות: כירורגיה פה ולסתות, פריודונטיה ושיקום הפה.

כמו כן ניתנים טיפולים במכשור מיוחד למבוגרים כמו מכשור לינגוואלי, invisalign, שימוש בשתלים אורתודונטיים, טיפול אורתודונטי "מהיר" וכו'.

גם תחום ההוראה לסטודנטים השתנה. הסטודנטים לומדים לבצע טיפולים טרום שיקומיים בקורס פנטום חדש ייחודי ומבצעים טיפולים אורתודונטים פשוטים בהדרכת רופאים מומחים. במסגרת המעבר למרפאת paperless המחלקה רכשה תוכנות אחסון ועאיבוד צילומים קליניים ורנטגניים וסורק אינטרא-אורלי תלת מימדי חדשני שישים קץ לשיטת המטבעים הקונבנציונליים.

כיום עומדים לרשות המחלקה 6 תקנים של רופאים. תקנים אלו מאוישים ע"י 27 רופאים, כאשר 2 מועסקים במשרה מלאה, 2 בחצי משרה וכל השאר במשרות יותר קטנות. כמו כן, הרופאים הותיקים שיצאו כבר לגמלאות ממשיכים להתנדב במחלקה בהיקפי משרה שונים.
רופאי המחלקה, עוסקים גם במחקר. המחקר כולל מחקר קליני ומחקר בסיסי שמתבצע במעבדות שונות בפקולטה ומחוצה לה. שמם של רופאי המחלקה מתנוסס כמעט מדי חודש בעבודות מחקר המתפרסמות בירחונים האורתודונטים המובילים בעולם ובירחונים אחרים.

רופאי המחלקה קיבלו מענקי מחקר תחרותיים וזכו בפרסי הצטיינות רבים במחקר, בפורומים לאומיים ובינלאומיים.

פרטים נוספים על רופאי המחלקה כיום, קורות חייהם, נושאי מחקרם ורשימת פרסומיהם וכן פרטים על תוכנית ההתמחות במחלקה, הדרישות מהמועמדים ומועדי הרשמה ניתן למצוא בדף הבית של המחלקה לאורתודונטיה, באתר הפקולטה לרפואת שיניים, בכתובת:
http://dental.huji.ac.il/newEsite/departments/ortho/orthoindex.html
או בכתובת www.hadassah.org.il/departments/orthodontics.

מחזורי התמחות במחלקה בירושלים:

מחזור 1 (1979 – 1982)
ד"ר ברונשטיין קלודין – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר ויסברג יואל ז"ל
ד"ר יצחקי מיכאל – מומחה ליישור שיניים ולסתות

בשנת הלימודים 1982/3 לא היו מתמחים.

מחזור 2 (1983 – 1985)
ד"ר דובלסקי יצחק
ד"ר פינץ דוד ז"ל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר קאופמן ארנה – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר קורנהאוזר שמואל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר רוטשטיין לוסיל – מומחית ליישור שיניים ולסתות (שוהה בחו"ל)

מחזור 3 (1985 – 1988)
ד"ר דקוואר אלברט
ד"ר הראל דן – מומחה ליישור שיניים ולסתות (שוהה בחו"ל)
ד"ר טרפולסקי מרטין (שוהה בחו"ל)
ד"ר צדוק ששי – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר צור בועז – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 4 (1987 – 1990)
ד"ר בלושטיין יואל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר הרניק יואל
ד"ר עבד יוסף – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר רדליך מאיר – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר שר לב סרג'יו

מחזור 5 (1989 – 1992)
ד"ר גרון סילביה – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר גרמן ראובן – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר רומנו רפי – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר שטיימן שרי – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר שפק ניר – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 6 (1991 – 1994)
ד"ר איזנבוד דרור – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר גיליס עמנואל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר יהב שרי – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר כצהנדלר איל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר עיני שמואל – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 7 (1993 – 1996)
ד"ר אבועטא סמיר – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר בן משה שפי – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר נדב אורית – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר צ'אושו סטלה – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר רוטמן מרדכי – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 8 (1995 – 1998)
ד"ר דחאברה ג'ורג'
ד"ר וגנר זיו (שוהה בחו"ל)
ד"ר חכמתי מהרן – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר יעקובי יעל – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר פסיקוב צבי – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 9 (1997 – 2000) ממחזור זה התקבלו 6 רופאים להתמחות
ד"ר בקר יואל – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר אנגל זוהר נויה – מומחית ליישור שיניים ולסתות
ד"ר הר ציון גלעד – מומחה ליישור שיניים ולסתות
ד"ר חיימובסקי אבי – מומחה ליישור שיניים ולסתות (שוהה בחו"ל)
ד"ר כץ דבורה
ד"ר פרידמן מנחם – מומחה ליישור שיניים ולסתות

מחזור 10 (2000 – 2003)
ד"ר בן-מאיר נתנאל אילנית – מומחית ליישור שיניים
ד"ר גולדשטיין דנה – מומחית ליישור שיניים
ד"ר גרוסמן נועם – מומחה ליישור שיניים (שוהה בחו"ל)
ד"ר צאדק חאלד – מומחה ליישור שיניים (שוהה בחו"ל)
ד"ר טפר אדלר פנינה – מומחית ליישור שיניים (שוהה בחו"ל)
ד"ר שנקר דפנה – מומחית ליישור שיניים

מחזור 11 (2003 – 2006)
ד"ר אנגל כרמלה – מומחית ליישור שיניים
ד"ר גרינפלד-ינאי דנה – מומחית ליישור שיניים
ד"ר דיקשטיין נמרוד – מומחה ליישור שיניים
ד"ר נתן יוסף – מומחה ליישור שיניים (שוהה בחו"ל)
ד"ר פיינציג יהושע יונית – מומחית ליישור שיניים
ד"ר רוזנר דן – מומחה ליישור שיניים

מחזור 12 (2006 – 2009)
ד"ר וינשטוק-לוין תמר – מומחית ליישור שיניים
ד"ר יצחקי עודד – מומחה ליישור שיניים

ד"ר כץ אלון – מומחה ליישור שיניים

ד"ר מוסטר צבי – מומחה ליישור שיניים
ד"ר צור-גדסי ליאת – מומחה ליישור שיניים (שוהה בחו"ל)

ד"ר רייכנברג אלישע – מומחה ליישור שיניים

מחזור 13 (2009 – 2012)
ד"ר אריאלי יעל
ד"ר בלטר דניאלה – מומחית ליישור שיניים
ד"ר ברזון גיא – מומחה ליישור שיניים
ד"ר גוטנר מיכל – מומחית ליישור שיניים
ד"ר זיגמונד מאורה – מומחית ליישור שיניים
ד"ר ישראלי-טוביאס חן – מומחית ליישור שיניים
ד"ר שיפרמן עמית – מומחה ליישור שיניים

מחזור 14 (2012-2015) – IPOP1

ד"ר אופק אור – מומחה ליישור שיניים

ד"ר גולברט אינס

ד"ר גרוסמן ליזה

ד"ר וקסלר אלון – מומחה ליישור שיניים

ד"ר חליפה אחמד

ד"ר ליבוביץ אבי – מומחה ליישור שיניים

ד"ר רז מרקל לי

Dr. Kaczor Karolina (פולין)

Dr. Ioannis Zogakis (יוון)

Dr. Georgia Kotantoula (יוון)

Dr. Tsvetomir Badov (בולגריה)

מחזור 15 (2015-2018) – IPOP2

ד"ר בן שושן סתיו

ד"ר ברנדון-כהן ג'ולי

ד"ר הרשקוביץ חני

ד"ר זרייק חנא

ד"ר מרקוביץ' אלון

ד"ר פלייסיג עומר

Dr. Marc Brady (אוסטרליה)

Dr. Nathapong Kunthawong (תאילנד)

מחזור 16 (2017-2020) – IPOP3

ד"ר אורבך הדס

ד"ר בדיחי ליעד

ד"ר דקל אייל

ד"ר הגר רועי

ד"ר וייל תהילה

ד"ר זיו יפעת

ד"ר עבד ג'ואד

ד"ר פורר אולגה

Dr. Jimmy Garber (מכסיקו)

Dr. Danai Tsavdaridou (יוון)

בודק...