מטרות האגודה

  • לקדם את מקצוע האורתודונטיה במסגרת רפואת השיניים בישראל.
  • לתרום להגברת מודעות הציבור לנושא בריאותי זה.
  • לקדם את הידע המקצועי והמדעי של חברי האגודה על ידי כינוסים, השתלמויות, הרצאות, ימי עיון וכדומה.
  • לייצג את חברי האגודה בעניינים מקצועיים בפני מוסדות וגופים הקשורים לענף.
  • לקדם את המחקר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות ביישור שיניים באוניברסיטאות ובמוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות והמועצה המדעית של הר"ש בישראל.
  • ליצור קשר עם אגודות אחרות ברפואת שיניים על מנת לקדם את מקצוע רפואת השיניים בישראל, להצטרף לכל ארגון בינלאומי בתחום המקצוע ולהשתתף בפעולות אותם גופים.
  • לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירת כבודם המקצועי והגנה על האינטרסים הכלכליים והחברתיים של חברי האגודה.
  • לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לאתיקה ופרקטיקה מקצועיים.
בודק...