עקירהשלשןבינה

פורסם ע״י: שירן fiber_manual_record 25.03.2022

שלוםאנינמצאתבתהליךשליישורשיניםבמסגרתהתוכניתהרופאקבעשצריךלעקוראתשיניהבינההעליונותכיישצפיפותושלאידחפולאחרמכןאתהשינייםחזרהעקרתיאתאחתהשינייםוהחלטתישלאלעקוראתהשנייהכיהבנתיכמהזהכואבוגםהחלמהלאפשוטה1האםהיהצריךלעקורשןבינהולאשןרגילהאחרתכיהצפיפותהיתהלפנישהשינייםצמחואצייןשהשןשנעקרההיתהשןטובהשצמחהורקהציקהליבגללשהיתהגדולהואחריהאוכלסיפורלנקות2האםלאעלוליםלהיותבעיותבהמשךשצדאחדעםשןוהשניהלאבגללחוסרהסימטריהתודהמראש

  • תודה על פנייתך לאתר האגודה האורתודונטית
    כפי שתוכלי לראות בהודעתך מעלה – כל האותיות התחברו אחת לשניה וקשה להבין את השאלה. בכל מקרה אין ביכולתנו להתייחס לשאלה הנוגעת למקרה פרטי ולהביע את דעתנו האם עקירת שן בינה במקרה שלך הינה הכרחית או לא.
    בהצלחה
    ד"ר רפי רומנו
    מנהל הפורום

כתוב תגובה:

נא להזין שם
נא להזין כתובת אימייל
נא להזין תוכן בתגובה