ימים אחרונים להרשמה לכנס מיוחדש לא אינוויזליין כל הפרטים בלינק